Vem är “jag”?

Screen Shot 2018-11-01 at 18.38.52

Söker inte vi alla efter någonting djupare?

Vid en första anblick kan man nog inte tro det. Det finns många som verkar nöja sig ganska lätt, medan andra till synes ständigt strävar efter nya utmaningar. Men i grund och botten är vi väl alla människor ändå ganska lika? Vi söker alla efter det där “jaget”:

Vem är jag?

Vem ska jag vara?

Vad är meningen med mitt liv?

De stora frågorna som man kanske aldrig riktigt kommer få besvarade.

Jag tror inte att det är som Jeopardy, där man finner ett svar och sedan är man klar med frågan; att man hittar ett svar på vem man är och sedan kan man vara den personen resten av sitt liv. Dessa frågor besvaras lite mer hela tiden, i takt med tiden, i takt med erfarenheter och i takt med att vi får fler insikter. Det är svar som aldrig kan bli fullständiga.

Vi kan vara ett jag nu och vi har varit olika jag tidigare. Och vilka jag vi kommer var i framtiden formas av allt! Jag tror inte att det går att bestämma på förhand, däremot kan man säkerligen vara med och forma sitt framtida jag. Man kan påverka vilka situationer man försätter sig i, och man kan påverka hur man väljer att tänka kring dom.

Förändring är oundvikligt, men vi är inte maktlösa över vilken riktning de ska ta.

Jag tror det finns en viss distinktion mellan oss människor; alla vill vi ha svar, men vi har dem som inte förmår sig att söka efter dem, och de som vill ha svar och aktivt söker efter dem. Detta säger jag utan att lägga värderingar i det ena eller det andra.

Jag själv är en sökare, och det finns vissa pris man får betala för det. Ibland önskar jag att jag kunde nöja mig med att följa strömmen och inte alltid vilja så mycket mer. Behovet av att vilja mer gör det ganska svårt att leva den vardag vi har i vårt västerländska samhälle. Det enda jag vet är att jag inte vill det. Men vad vill jag istället? Det är en resa som jag och säkerligen många andra gör. En resa som vi ständigt kommer lite längre på, men nog aldrig riktigt tar slut.