Vad är “lagom” mycket träning?

Jag tycker att vi många gånger kan vara allt för hastiga med att bedöma andras träningsvanor. Det vi ser, hör eller tolkar in är ofta en väldigt liten del av helheten. Vad vet vi egentligen?

diagram1

Den undersökning som gjordes under föregående vecka visade att ungefär hälften av de som deltog tränar minst fem gångar per vecka. Dock var det väldigt få som tränade intensivt mer än fem gånger per vecka och faktiskt ingen som tränade intensivt alla dagar i veckan eller mer. Så fördelningen mellan låg, medel och högintensivt verkar ändå hyfsat jämn. När det kom till durationen så verkar de flesta ändå hålla träningspassen runt 1 h långa, men även här varierade det (se resultaten här).

Förutom antal träningspass, intensitet och duration som lyftes fram i tidigare inlägg, måste vi även ta hänsyn till de individuella faktorerna innan vi avgör om någon tränar för mycket/för lite. Faktorer som hur vältränad man är, förutsättningar, målsättningar och livsstil i övrigt spelar stor roll. För en person kanske fem träningspass per vecka är på tok för mycket, medans det är vardagsmat för en annan. För en person kanske några promenader per vecka är lagom, medan någon annan skulle behöva minst tre tuffa träningspass. Förstår ni hur svårt det är att bedöma om någon tränar för mycket eller för lite? För mycket för vem då? För lite för vad?

Testa jämföra en vardagsmotionär med tävlingsidrottare och fundera om de behöver samma typ av träning. Uppenbarligen inte. Så vem är du? Vad har du för mål och förutsättningar?

Vad är lagom för dig?

Utomstående kommer alltid att kunna kritisera. Speciellt av idag är det lätt att skaffa sig förutfattade meningar och kommentera. Jag vet, för jag själv gör det ibland. Vi tror ju på det vi ser, och det vi ser är sällan hela bilden. Jag tror att det också kan vara bra att bli ifrågasatt mellan noterna, annars kanske vi hamnar i fel tonart. Men känner vi själva att vi ligger rätt så lita på det! Låt inte någon annan trycka ned dig. Oftast vet vi mer än både andra och vi själva tror. Våga sjunga ut!

Sålunda, vad är lagom för dig?