Svar på fråga: är det farligt med energidrycker?

Hej:) Jsg har en liten fråga jag undrar över och förstår om de är svårt att svara på.  Alla pratar om hur farligt de är att dricka energidryck och vad de påverkar kroppen. Så mina frågor: Va tycker du om  Celcius? Är de bra att dricka och hör de till energidrycker som redbull?  Jag gillar celcius och brukar dricka de men är orolig om de är farligt och påverkar hjärtat, även om de blir konsekvenser i framtiden.  Varför kan man  få hjärtklappning?  Förlåt om jag ställde lite konstiga frågor.  Tack på förhand och ha de så bra!  Med vänlig hälsning,  Anna

Hej Anna,

De främsta hälsoriskerna som talas om gällande energidrycker är förhöjd puls/blodtryck, huvudvärk, sömnsvårigheter, ångest och nervositet, men framför allt har studier visat på att hög konsumtion av energidrycker kan orsaka typ 2 diabetes.

Olika energidrycker skiljer sig mer eller mindre åt, men dess gemensamma nämnare är koffeinet. Det är ett konstaterat uppiggande ämne, som i kombination med andra tillsatser kan ge en effektiv motverkan på trötthet. Vissa energidrycker innehåller socker som är väl studerat och kan konstateras vara farligt att konsumera i stora mängder.

Celcius är däremot sockerfri till skillnad från den vanliga RedBullen som innehåller 11 g socker/100 g, men även RedBull finns i sockerfria varianter.

Är då Celcius ett bättre alternativ än Red Bull?

Redbull innehåller 32 ml koffein/100 g.

Celcius innehåller 56 ml koffein/100 g.

En burk Celcius vanligtvis 355 ml och en burk RedBull vanligtvis på 250 ml. Sålunda kan det konstateras att en burk Celcius innehåller betydligt mycket mer koffein än en burk RedBull.

Om vi jämför med en kopp kaffe (1,5 dl) som innehåller ca 80 ml koffein, så innehåller en burk Celcius hela 200 ml koffein medan en burk RedBull kan vägas lika med en kopp kaffe. Däremot behöver vi slänga i ca 9 sockerbitar i kaffekoppen för att den ska bli en RedBull.

Är koffein farligt?

Koffein stimulerar det centrala nervsystemet och kan sålunda bidrar till ökad koncentrationsförmåga. Det kan även höja puls och blodtryck, vilket medför att höga halter kan leda till hjärtklappningar och darrningar.

Som med det mesta här i livet är det inte farligt i lagom mängder. De svenska rekommendationerna ligger på en koffeinmängd motsvarande tre kaffekoppar/dag (max 300 ml) (1). Media vill gärna lyfta fram studier som visar på att tre till fem koppar kaffe om dagen kan minska risken för bl.a. hjärt- och kärlsjukdomar. Samtidigt finns det andra studier som visar att en hög koffeinkonsumtion kan ha fler negativa effekter än positiva. Många som har slutat med koffein upplever att de har betydligt mycket mer energi än under perioder med regelbunden koffeinkonsumtion. En faktor är att kroppen vänjer sig med koffeinet och dosen behövs ökas för att man ska uppnå samma effekt som tidigare.

Personligen tror jag inte att en kopp kaffe eller en energidryck i sig ger en negativ inverkan av betydande karaktär, framför allt i samband med en aktiv livsstil. Däremot kan det diskuteras kring huruvida hälsosamt det är att inta stora mängder koffein på en och samma gång, i långvariga perioder och dessutom i kombination med stora mängder raffinerat socker och stillasittande utgör en stor hälsorisk. Både koffeinet, sockret och stillasittandet bidrar i längden till en enorm påfrestning på kroppen och i många fall har man kunnat sett samband mellan hög energidryckskonsumtion och insjuknadet i typ 2-diabetes. I dessa fall kan man vanligen även knyta ann det till andra ohälsosamma levnadsvanor och intag av flera burkar om dagen i längre perioder.

Att dricka en burk Celcius om dagen ligger inom de rekommendationer som Svenska Livsmedelsverket ger och har man i övrigt en någorlunda aktiv livsstil och goda kostvanor finns det ingen anledning att oroa sig för mig mycket. Dock kan jag utifrån personliga erfarenheter rekommendera att försöka fördela intaget under en längre period eller vid fler tillfällen. Att hinka en burk Celcius på några minuter kan bli ganska påfrestande på hjärtat, framför allt om toleransen är lite lägre. Det får man känna av själv.

Jag själv älskar också Celcius och dricker det gärna i samband med träning. Vanligtvis brukar en halv burk räcka, och när jag kommit upp i den nivån att jag kan dricka en hel utan att märka av effekt brukar jag försöka dra ner på koffeinkonsumtionen en period. Det tycker jag är en bra riktlinje.

Är Celcius lika dåligt som RedBull i många fall påstås vara?

Med tanke på att sötningsmedel inte är tillräckligt studerat för att kunna hävda ge några betydande negativa hälsoeffekter till skillnad från socker, skulle jag påstå att Celcius (eller andra sockerfria alternativ) är att föredra. Värt att ha i åtanke dock är att vissa studier har visat att koffein tenderar till att höja blodsockernivån, vilket kan vara riskabelt för personer som ligger i riskzonen för diabetes. För friska personer kan det vara bra att vara medveten om riskerna, och att det  mycket väl kan vara så att vi inte har studerat konsekvenserna tillräckligt för att veta om det utgör något hälsorisk i längden. Däremot jag ser inte att det är nödvändigt att vara allt för orolig så länge man lever bra i övrigt; följer de rekommendationer som ges av myndigheter kring kost och motion.