Kvällens erkännande

Jag gör inte alltid rätt beslut när det kommer till mig själv, men jag försöker att lära mig av felstegen.

Jag tror inte att jag är bättre än någon annan, men jag kommer tro på det jag vet tills någonting bevisar mig annorlunda.

Jag ljuger inte, men jag kanske inte alltid ser saker och ting på samma sätt som andra.

Jag blir besviken ibland, även om jag vet att alla människor (även jag själv) alltid gör sitt bästa.

Jag tvivlar ofta på mig själv, fastän jag vet att jag kommer att lyckas.

Jag går över gränser, trots att jag själv ser var de ligger.

Jag döljer ingenting, även om jag inte alltid visar allt.

Jag är också människa, precis som alla ni andra.

Nobodys Perfect