En värld i svart och vitt

Antingen är du…

snygg eller ful
smart eller dum
svensk eller invandrare
rik eller fattig
sjuk eller frisk
utåtriktad eller osocial
driftig eller
lat
katt- eller hundmänniska
nyttig eller onyttig

Vad grundar sig detta svartvita-tänk i egentligen? Är det också ett ytterligare sätt att förenkla sanningen på? Varför är vi då så rädda för leva med en sanning som inte alls är så enkel? För det är inte så enkelt. Är det inte enklare att bara låta saker och ting vara som dom är istället för att ständigt sätta någon benämning och definition av det? Istället för att stämpla det ena och det andra. Vad är det för typ av svartvitt-tänk som vi skapat?

Det går att vara invandrare och svensk på samma gång!

Det går att både tycka om katter och hundar. Det går att vara smart i vissa sammanhang och kanske inte alls förstå lika mycket i andra. Det går att ha invandrarbakgrund men ändå vara svensk medborgare. Det går att vara frisk från cancer men kanske sjuk i en förkylning. Samt att det går att saker och ting behöver inte vara enbart nyttiga eller onyttiga.

Utan mörkret skulle det inte finnas något ljus.

För varje neutrino som bildats i universum uppstår det även en antineutrino, menar fysikerna. Men till skillnad från positroner och elektroner inte de benämningar vi använder av idag vara positivt eller negativt laddade. För det vi ofta glömmer bort är att skalan som vi mäter de flesta saker på har ofta flera axlar och dimensioner. Matematiskt talat så befinner vi oss någonstans i ett flerdimensionellt rum, och i det här rummet kan vi förflytta oss, dvs. ändra riktning. Ur ett plans perspektiv kanske vi lutar mer åt ett håll, men ur ett annat plans perspektiv kanske vi lutar åt något helt annat. Det som framförallt är viktigt att komma ihåg är att vad vi lutar åt, och vad vi befinner oss i planet är ständigt i förändring.

Så, nej, världen är inte svart eller vit. Det vi gör är inte enbart bra eller dåligt. Allting är flytande och ständigt i förändring. Vi befinner oss någonstans mittemellan allting, inte bara i en gråskala, utan i en värld fylld med olika färger utan dess like!