Distans skapar klarhet

Något bland de bästa sakerna med att få lite distans är att börja ifrågasätta saker och ting som annars endast sker på rutin. Att ifrågasätta kan i stundens hetta kännas betungande men i längden är det bland de nyttigaste sakerna en människa kan göra. Det är sålunda vi börjar söka svar på de frågor vi ständigt bär inom oss. Somliga kan vara mer eller mindre medvetna om vad de känner förundran över, men vi alla har våra funderingar och genom att börja ifrågasätta startar vi den svarssökande processen. Det är den som kommer leda oss vidare.

Under en kvällspromenad längs beach walken igår insåg jag att distans är något som gör en mer klartänkt. Det blir inte samma direkta påverkan av tillfälliga känslor som bubblar upp till ytan och påverkar våra tankar och beteende. Omgivningens inverkan försvagas. Distans till saker och ting underlättar för att kunna se saker med klarhet, att få perspektiv och agera med vettet i behåll. Men hur kan man finna denna distans i vardagen? Det ska väl inte alltid behöva skapas en fysisk distans till tingen, utan detta måste vara möjligt att kunna göra rent mentalt också. Frågan är bara hur…